ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021