ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από 05/09/22