ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.byshiptravel.gr ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρόντες όροι και κανόνες λειτουργίας καθορίζουν την χρήση της ιστοσελίδας www.byshiptravel.gr (καλούμενη εφεξής η ιστοσελίδα) και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών, της ελληνικής εταιρείας με την εμπορική επωνυμία BY SHIP TRAVEL (καλούμενη εφεξής η Εταιρεία / εμείς), η οποία εδρεύει στη πόλη της Σάμου Θεμ. Σοφούλη 5.